Câu chuyện của chúng tôi

OUR STORY

Coffee which was originally started as a commodity has been going through up-trend transition in- tandem with changing lifestyle of the global consumer market. As the market evolve, coffee has become more than just a house hold necessity but instead becoming an integral part of modern human needs.

Specialty coffee is a term for the highest grade of coffee available, typically relating to the entire supply chain, using single origin or single estate coffee.
Specialty coffee is related to what is known as the Third Wave of Coffee. This refers to a modern demand for exceptional quality coffee, both farmed and brewed to a significantly higher than average standard.

Vietnam is currently the world’s second largest coffee exporter with a rich history of over 160 years in exporting coffee globally. To keep up with the changing consumer demand, the coffee value chain in Vietnam has been evolving to provide higher productivity from bean-tocup.

Vietnam Specialty Coffee Association (VSCA) was founded on the basis to put Vietnam at the top of the global specialty coffee market, showing the world that specialty coffee is not only available widely in North America & Europe but is widely a trend and available in Southeast Asian region such as Vietnam as well.

To achieve its Vision, VSCA wants to connect with coffee players, associations, café-chain, industries and consumers from all over the world through its active efforts to show the world the epitome of Vietnamese Specialty Coffee.

Thus, VSCA has launched its Physical headquarters in Vietnam and rolled out its physical global branches in Singapore, China & America.

________________________________________________________________________

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Cà phê ban đầu được coi là một mặt hàng đã trải qua quá trình tăng trưởng cùng với sự thay đổi lối sống của thị trường tiêu dùng toàn cầu. Khi thị trường phát triển, cà phê không chỉ trở thành một thức uống cần thiết trong gia đình mà thay vào đó trở thành một phần không thể thiếu trong nhu cầu của con người hiện đại.

Cà phê đặc sản là một thuật ngữ chỉ loại cà phê cao cấp nhất hiện có, thường liên quan đến toàn bộ chuỗi cung ứng, sử dụng cà phê xuất xứ đơn lẻ hoặc chỉ sản xuất duy nhất cà phê.
Cà phê đặc sản có liên quan đến thứ được gọi là Làn sóng cà phê thứ ba. Điều này đề cập đến nhu cầu hiện đại về cà phê chất lượng đặc biệt, loại cà phê được trồng và pha chế ở chuẩn cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn trung bình.

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới với bề dày lịch sử hơn 160 năm về xuất khẩu cà phê trên toàn cầu. Để bắt kịp với sự thay đổi của nhu cầu tiêu dùng, chuỗi giá trị cà phê ở Việt Nam đã và đang phát triển để cung cấp năng suất cao hơn từ hạt cà phê.

Hiệp hội Cà phê Đặc sản Việt Nam (VSCA) được thành lập trên cơ sở đưa Việt Nam đứng đầu thị trường cà phê đặc sản toàn cầu, cho thế giới thấy rằng cà phê đặc sản không chỉ phổ biến rộng rãi ở Bắc Mỹ và Châu Âu mà đang là xu hướng phổ biến ở Đông Nam Bộ. Khu vực Châu Á như Việt Nam cũng vậy.

Để đạt được Tầm nhìn của mình, VSCA muốn kết nối với những nhà kinh doanh cà phê, hiệp hội, chuỗi quán cà phê, ngành hàng và người tiêu dùng từ khắp nơi trên thế giới thông qua những nỗ lực tích cực để cho thế giới thấy hình ảnh thu nhỏ của Cà phê Đặc sản Việt Nam.

Như vậy, VSCA đã khai trương trụ sở chính tại Việt Nam và triển khai các chi nhánh trên toàn cầu tại Singapore, Trung Quốc và Mỹ.